كلاه شنا 2012

بصورت حرفه ای از ورزش محبوب شنا لذت ببرید

لذت شنا كردن

كلاه مخصوص شنای اصل حرفه ای

بدون اینكه آبی داخل موهای شما برود

یك كلاه شنای حرفه ای تضمین موفقیت شما میباشد.

تضمین مقایسه با دیگر كلاه های موجود

قیمت : 10800تومان
قیمت : 9000
تومان

خرید پستی           خرید پستی

آیا میدانید كلر برای موها مضر میباشد؟

آیا میخواهید حرفه ای شنا كنید؟

آیا خودتان را برای مسابقه آماده میكنید؟

اكثر شما دوستان به یك كلاه خوب در مغازه ها و فروشگاههای ورزشی دسترسی ندارید

قیمت : 10800تومان
قیمت : 9000
تومان

خرید پستی           خرید پستی

ما برای شما محصول اصل را برگزیدیم

100 درصد اصل

بدون هیچگونه واسطه

مقایسه با قیمت بازار داخلی و ونوع عملكرد

بصورت حرفه ای از ورزش محبوب شنا لذت ببرید

قیمت : 10800تومان
قیمت : 9000
تومان

خرید پستی           خرید پستی

كلاه شنا 2012

بصورت حرفه ای از ورزش محبوب شنا لذت ببرید

لذت شنا كردن

كلاه مخصوص شنای اصل حرفه ای

بدون اینكه آبی داخل موهای شما برود

یك كلاه شنای حرفه ای تضمین موفقیت شما میباشد.

تضمین مقایسه با دیگر كلاه های موجود

قیمت : 10800تومان
قیمت : 9000
تومان

خرید پستی           خرید پستی

ما برای شما محصول اصل را برگزیدیم

100 درصد اصل

بدون هیچگونه واسطه

مقایسه با قیمت بازار داخلی و ونوع عملكرد

بصورت حرفه ای از ورزش محبوب شنا لذت ببرید

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 8 خرداد 1391    | توسط: حمید    | طبقه بندی: محصولات بهداشتی،     | نظرات()